110 views
0

Cashspace là thương hiệu của công ty Fininity Ltd (số đăng ký 14523902, địa chỉ: phố Tartu, 84а, Tallinn, 10112, EE.). Họ tập hợp các khoản vay cho mọi mục đích trên website cashspace.vn. Khoản vay nhanh online 24h một ngày, 7 ngày trong tuần. Khoảng thời gian thanh toán nợ tối thiểu 2 tháng, tối đa — 3 tháng. Lãi suất năm tối đa (APR) — 3,65%. Lãi suất thay đổi tùy vào bên cho vay, lãi suất được đề xuất sẽ phụ thuộc vào tình hình và lịch sử tín dụng của người vay.

Trang web cashspace.vn không phải là một tổ chức tài chính, ngân hàng hay bên cho vay. Dịch vụ cashspace tập hợp các đề xuất khoản vay cho khách hàng, đóng vai trò trung gian giữa khách hàng (người muốn vay tiền) và đơn vị tài chính được cấp phép. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về thỏa thuận tín dụng nào. Trang web này không thu phí sử dụng, cũng như không chịu trách nhiệm cho sự hoạt động, không hoạt động hay các lãi suất của bất kỳ bên cho vay nào. Bạn không bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ của Cashspace, ký hợp đồng hoặc liên hệ hay hỏi vay từ bên cho vay được giới thiệu trên trang web này.

admin Asked question Tháng Hai 16, 2023